Jak prawidłowo zutylizować akumulator z pomocą Bio Service?

Odpowiednie postępowanie ze zużytym akumulatorem jest dużym wyzwaniem dla warsztatów, m.in. ze względów prawnych, jak i środowiskowych. Dlatego przy poprawnej utylizacji akumulatora warto skorzystać z pomocy doświadczonego podmiotu, takiego jak Bio Service.  

Warsztaty samochodowe i motocyklowe podlegają obecnie restrykcyjnym przepisom prawa dotyczącym utylizacji odpadów takich jak zużytych części, płynów, opon czy akumulatorów. Jednak nie tylko wymagające prawo sprawia, że przedstawiciele serwisów coraz mocniej dbają o właściwą gospodarkę odpadami.

Spotykam się z coraz większą troską o odpowiednią utylizację odpadów powstających w wyniku funkcjonowania warsztatów. Wynika ona przede wszystkim z odpowiedzialności właścicieli serwisów samochodowych i motocyklowych, którzy mają świadomość, że np. akumulator jest zbudowany w części z silnie trującego ołowiu. Chcąc być „fair” w stosunku do lokalnej społeczności i środowiska dbają oni, aby zużyte akumulatory trafiły w odpowiednie ręce, czyli firmy, która posiada uprawnienia do zbiórki, transportu, utylizacji lub recyklingu odpadów – mówi Wojciech Kopacz, Menedżer Projektu Bio Service.

Utylizacja akumulatora – co należy wiedzieć?

Przykład akumulatora nie jest przypadkowy, bo to jeden z najtrudniejszych odpadów warsztatowych w utylizacji. Dlaczego? Otóż akumulatory w znacznej części zbudowane są z ołowiu, a więc silnie trującego pierwiastka. Oprócz związków ołowiu, akumulatory zawierają także kwas siarkowy o silnym stężeniu, jak również tworzywa sztuczne.

Wymienione elementy sprawiają, że brak należytej utylizacji akumulatorów ma bardzo negatywny wpływ na żywe organizmy, glebę i roślinność. Nie można także zapominać, że wyciekający ze zużytego akumulatora kwas może spowodować poważne oparzenia u ludzi lub zwierząt – tłumaczy Wojciech Kopacz, podkreślając przy tym, że warsztaty samochodowe i motocyklowe otrzymują dzięki programowi Bio Service pomoc w kwestiach związanych z prawidłową utylizacją akumulatorów, jak i ogólną dbałością o środowisko.

Trzymając się przykładu akumulatorów i ich prawidłowej utylizacji, należy dodać, że każdy warsztat korzystający z Bio Service może oddać złom akumulatorowy, zgłaszając przez system BS BIO bądź przez przedstawiciela handlowego w dowolnym punkcie sprzedaży Inter Cars, gdzie podjeżdża dedykowany transport samochodowy. Dodatkowo w ramach umowy dla sklepów sprzedających akumulatory z Bio Service istnieje także możliwość wstawienia do warsztatu bezpiecznego pojemnika z pokrywą. Kiedy zostanie on wypełniony, wymieniamy go na pusty. Oczywiście w obu przypadkach obowiązuj minima logistyczne – podkreśla Wojciech Kopacz.

Klienci w zamian za złom akumulatorowy mogą otrzymać również korzyści w postaci wpłaty środków na konto w ramach wystawionej faktury – wymienia kolejne korzyści programu.

Pewność prawidłowej utylizacji akumulatorów

Dlaczego Bio Service daje gwarancję, że akumulator został odpowiednio zutylizowany? Otóż firma odbierająca złom akumulatorowy jest zobligowana do wydania Karty Przekazania Odpadu (KPO). Bio Service gwarantuje, że odbiorcy złomu mają wymagane pozwolenia. Dysponując KPO mamy pewność, że złom akumulatorowy trafia w odpowiednie ręce i zostanie prawidłowo zutylizowany.

O szczegółach programu Bio Service i prawidłowej utylizacji akumulatorów dowiedz się na stronie Bio Service.